Privacy Policy

BETONMAT-VERKOOP.NL neemt alle zorg in acht om te ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zondermeer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Deze website richt zich tot zowel zakelijke, als ook particuliere bezoekers. De in deze site genoemde en getoonde producten en diensten zijn afgestemd op de voor deze producten en diensten in Nederland geldende regels en voorschriften.

Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst van deze pagina van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van BETONMAT-VERKOOP.NL en het Nederlands recht.

BETONMAT-VERKOOP.NL kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop de informatie die op deze website gepubliceerd is, door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade -van welke aard dan ook- voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de via deze website of anderszins verstrekte informatie.

Copyright

De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en getoond worden op deze website, zijn geregistreerde of nog niet geregistreerde merken van BETONMAT-VERKOOP.NL of van de wettelijke eigenaren en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken op geen enkele manier gebruikt worden.

Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, welke verband houden met of rusten op

(delen van) deze website of op daarop afgebeelde zaken, behoren toe aan BETONMAT-VERKOOP.NL of de wettelijke eigenaren en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

PLAATS JE BESTELLING

Toegevoegde producten

U heeft nog geen producten geselecteerd!

Nieuw product toevoegen Bestellen